แปลงจอ SONY โดยใช้ตัว Crack Sony อ.ทวี

แปลงจอ SONY โดยใช้ตัว Crack Sony อ.ทวี

วิธีเปลี่ยนจอ SONY