ข้ามไปที่เนื้อหา

ภาษา

อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

ชุดยึดรางแผงโซล่าเซลล์ ปรับองศาได้ 180 องศา ปรับความสูงได้ถึง 30cm

ราคาเดิม 240.00 ฿ - ราคาเดิม 240.00 ฿
ราคาเดิม
240.00 ฿
240.00 ฿ - 240.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 240.00 ฿

ชุดรางยึดแผงโซล่าเซลล์ ปรับองศาได้ 180 องศา ปรับความสูงได้ถึง 30cm

ราคาเดิม 240.00 ฿ - ราคาเดิม 240.00 ฿
ราคาเดิม
240.00 ฿
240.00 ฿ - 240.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 240.00 ฿

ขาหน้ายึด แผงโซล่าเซลล์ หนา 40mm. รุ่น UI-EC-40 อุปกรณ์โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 90.00 ฿ - ราคาเดิม 90.00 ฿
ราคาเดิม
90.00 ฿
90.00 ฿ - 90.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 90.00 ฿

ขาหน้ายึด แผงโซล่าเซลล์ หนา 40mm. รุ่น UI-EC-40

ราคาเดิม 90.00 ฿ - ราคาเดิม 90.00 ฿
ราคาเดิม
90.00 ฿
90.00 ฿ - 90.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 90.00 ฿

ตะขอเกี่ยวกับหลังคาซีแพคโมเนีย อุปกรณ์โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 130.00 ฿ - ราคาเดิม 130.00 ฿
ราคาเดิม
130.00 ฿
130.00 ฿ - 130.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 130.00 ฿

ตะขอเกี่ยวกับหลังคาซีแพคโมเนีย อุปกรณ์โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 130.00 ฿ - ราคาเดิม 130.00 ฿
ราคาเดิม
130.00 ฿
130.00 ฿ - 130.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 130.00 ฿

ตัวยึดหลังคา เมทัลชีท รุ่น700 อลูมิเนียม อุปกรณ์โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 50.00 ฿ - ราคาเดิม 50.00 ฿
ราคาเดิม
50.00 ฿
50.00 ฿ - 50.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 50.00 ฿

ตัวยึดหลังคา เมทัลชีท รุ่น700 อลูมิเนียม อุปกรณ์โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 50.00 ฿ - ราคาเดิม 50.00 ฿
ราคาเดิม
50.00 ฿
50.00 ฿ - 50.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 50.00 ฿

ขั้วต่อแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์ อะไหล่โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 150.00 ฿ - ราคาเดิม 150.00 ฿
ราคาเดิม
150.00 ฿
150.00 ฿ - 150.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 150.00 ฿

ขั้วต่อแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์ อะไหล่โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 150.00 ฿ - ราคาเดิม 150.00 ฿
ราคาเดิม
150.00 ฿
150.00 ฿ - 150.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 150.00 ฿

ฟิวส์สำหรับโซล่าเซลล์ Fuse+Block 20A 1000V อะไหล่โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 100.00 ฿ - ราคาเดิม 100.00 ฿
ราคาเดิม
100.00 ฿
100.00 ฿ - 100.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 100.00 ฿

ฟิวส์สำหรับโซล่าเซลล์ Fuse+Block 20A 1000V อะไหล่โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 100.00 ฿ - ราคาเดิม 100.00 ฿
ราคาเดิม
100.00 ฿
100.00 ฿ - 100.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 100.00 ฿

โซล่าชาร์จเจอร์ SUOER ซูเออร์ 30A รุ่น ST-H1230 อุปกรณ์โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 990.00 ฿ - ราคาเดิม 990.00 ฿
ราคาเดิม
990.00 ฿
990.00 ฿ - 990.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 990.00 ฿

โซล่าชาร์จเจอร์ SUOER ซูเออร์ 30A รุ่น ST-H1230 อุปกรณ์โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 990.00 ฿ - ราคาเดิม 990.00 ฿
ราคาเดิม
990.00 ฿
990.00 ฿ - 990.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 990.00 ฿

โซล่าชาร์จเจอร์ SUOER ซูเออร์ PWM 10A รุ่น ST-S1210 12/24V อุปกรณ์โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 299.00 ฿ - ราคาเดิม 299.00 ฿
ราคาเดิม
299.00 ฿
299.00 ฿ - 299.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 299.00 ฿

โซล่าชาร์จเจอร์ SUOER ซูเออร์ PWM 10A รุ่น ST-S1210 12/24V อุปกรณ์โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 299.00 ฿ - ราคาเดิม 299.00 ฿
ราคาเดิม
299.00 ฿
299.00 ฿ - 299.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 299.00 ฿
ขายหมดแล้ว

โซล่าชาร์จเจอร์ SUOER ซูเออร์ PWM 30A รุ่น ST-S1230 อุปกรณ์โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 360.00 ฿ - ราคาเดิม 360.00 ฿
ราคาเดิม
360.00 ฿
360.00 ฿ - 360.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 360.00 ฿

โซล่าชาร์จเจอร์ SUOER ซูเออร์ PWM 30A รุ่น ST-S1230 อุปกรณ์โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 360.00 ฿ - ราคาเดิม 360.00 ฿
ราคาเดิม
360.00 ฿
360.00 ฿ - 360.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 360.00 ฿
ขายหมดแล้ว

โซล่าชาร์จเจอร์ SUOER ซูเออร์ MPPT 20A รุ่น ST-H1220 12/24V อุปกรณ์โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 850.00 ฿ - ราคาเดิม 850.00 ฿
ราคาเดิม
850.00 ฿
850.00 ฿ - 850.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 850.00 ฿

โซล่าชาร์จเจอร์ SUOER ซูเออร์ MPPT 20A รุ่น ST-H1220 12/24V อุปกรณ์โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 850.00 ฿ - ราคาเดิม 850.00 ฿
ราคาเดิม
850.00 ฿
850.00 ฿ - 850.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 850.00 ฿
ขายหมดแล้ว

โซล่าชาร์จเจอร์ SUOER ซูเออร์ PWM 50A รุ่น ST-C1250 12/24V อุปกรณ์โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 950.00 ฿ - ราคาเดิม 950.00 ฿
ราคาเดิม
950.00 ฿
950.00 ฿ - 950.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 950.00 ฿

โซล่าชาร์จเจอร์ SUOER ซูเออร์ PWM 50A รุ่น ST-C1250 12/24V อุปกรณ์โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 950.00 ฿ - ราคาเดิม 950.00 ฿
ราคาเดิม
950.00 ฿
950.00 ฿ - 950.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 950.00 ฿
ขายหมดแล้ว

โซล่าชาร์จเจอร์ SUOER ซูเออร์ PWM 60A รุ่น ST-C1260 12/24V Solar Charger Controller อุปกรณ์โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 850.00 ฿ - ราคาเดิม 850.00 ฿
ราคาเดิม
850.00 ฿
850.00 ฿ - 850.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 850.00 ฿

โซล่าชาร์จเจอร์ SUOER ซูเออร์ PWM 60A รุ่น ST-C1260 12/24V Solar Charger Controller อุปกรณ์โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 850.00 ฿ - ราคาเดิม 850.00 ฿
ราคาเดิม
850.00 ฿
850.00 ฿ - 850.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 850.00 ฿

โซล่าชาร์จเจอร์ SUOER ซูเออร์ PWM 40A รุ่น ST-C1240 12/24V อุปกรณ์โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 850.00 ฿ - ราคาเดิม 850.00 ฿
ราคาเดิม
850.00 ฿
850.00 ฿ - 850.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 850.00 ฿

โซล่าชาร์จเจอร์ SUOER ซูเออร์ PWM 40A รุ่น ST-C1240 12/24V อุปกรณ์โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 850.00 ฿ - ราคาเดิม 850.00 ฿
ราคาเดิม
850.00 ฿
850.00 ฿ - 850.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 850.00 ฿

โซล่าชาร์จเจอร์ SUOER ซูเออร์ PWM 20A รุ่น ST-C1220 12/24V อุปกรณ์โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 450.00 ฿ - ราคาเดิม 450.00 ฿
ราคาเดิม
450.00 ฿
450.00 ฿ - 450.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 450.00 ฿

โซล่าชาร์จเจอร์ SUOER ซูเออร์ PWM 20A รุ่น ST-C1220 12/24V อุปกรณ์โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 450.00 ฿ - ราคาเดิม 450.00 ฿
ราคาเดิม
450.00 ฿
450.00 ฿ - 450.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 450.00 ฿
ขายหมดแล้ว

โซล่าชาร์จเจอร์ SUOER ซูเออร์ PWM 30A รุ่น ST-C1230 12/24V อุปกรณ์โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 550.00 ฿ - ราคาเดิม 550.00 ฿
ราคาเดิม
550.00 ฿
550.00 ฿ - 550.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 550.00 ฿

โซล่าชาร์จเจอร์ SUOER ซูเออร์ PWM 30A รุ่น ST-C1230 12/24V อุปกรณ์โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 550.00 ฿ - ราคาเดิม 550.00 ฿
ราคาเดิม
550.00 ฿
550.00 ฿ - 550.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 550.00 ฿

โซล่าชาร์จเจอร์ SUOER ซูเออร์ PWM 10A รุ่น ST-C1210 12/24V อุปกรณ์โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 450.00 ฿ - ราคาเดิม 450.00 ฿
ราคาเดิม
450.00 ฿
450.00 ฿ - 450.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 450.00 ฿

โซล่าชาร์จเจอร์ SUOER ซูเออร์ PWM 10A รุ่น ST-C1210 12/24V อุปกรณ์โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 450.00 ฿ - ราคาเดิม 450.00 ฿
ราคาเดิม
450.00 ฿
450.00 ฿ - 450.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 450.00 ฿

สายไฟโซล่าเซลล์ พร้อมเข้าหัว MC4 4mm ยาว 20m (แดง10 ดำ10) อะไหล่โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 560.00 ฿ - ราคาเดิม 560.00 ฿
ราคาเดิม
560.00 ฿
560.00 ฿ - 560.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 560.00 ฿

สายไฟโซล่าเซลล์ พร้อมเข้าหัว MC4 4mm ยาว 20m (แดง10 ดำ10) อะไหล่โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 560.00 ฿ - ราคาเดิม 560.00 ฿
ราคาเดิม
560.00 ฿
560.00 ฿ - 560.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 560.00 ฿
ขายหมดแล้ว

ขั้วต่อสายโซล่าเซลล์ MC4 CONNECTOR-TUV

ราคาเดิม 30.00 ฿ - ราคาเดิม 30.00 ฿
ราคาเดิม
30.00 ฿
30.00 ฿ - 30.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 30.00 ฿

ใช้สำหรับต่อสายเคเบิลโซล่าเซลล์ ขั้วต่อสายโซล่าเซลล์ MC4 Connector - TUV

ราคาเดิม 30.00 ฿ - ราคาเดิม 30.00 ฿
ราคาเดิม
30.00 ฿
30.00 ฿ - 30.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 30.00 ฿

ชุดยึดรางแผงโซล่าเซลล์ ปรับองศาได้ 180 องศา ปรับความสูงได้ถึง 30cm

ราคาเดิม 240.00 ฿ - ราคาเดิม 240.00 ฿
ราคาเดิม
240.00 ฿
240.00 ฿ - 240.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 240.00 ฿

ชุดรางยึดแผงโซล่าเซลล์ ปรับองศาได้ 180 องศา ปรับความสูงได้ถึง 30cm

ราคาเดิม 240.00 ฿ - ราคาเดิม 240.00 ฿
ราคาเดิม
240.00 ฿
240.00 ฿ - 240.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 240.00 ฿

อินเวอร์เตอร์ ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ Suoer 3000W SVP-3K-24V Pure Sine Wave Hybrid Solar Inverter PWM 50A / AC charger 25A รองรับแบตลิเธี่ยม

ราคาเดิม 13,500.00 ฿ - ราคาเดิม 13,500.00 ฿
ราคาเดิม
13,500.00 ฿
13,500.00 ฿ - 13,500.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 13,500.00 ฿

ชนิดสินค้า Product type : อินเวอร์เตอร์ ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อ Brand : Suoer -Suoer 3000W ไฮบริดโซล่าอินเวอร์เตอร์ -รุ่น SVP-3K-24V เป็นรุ่นเว...

ดูรายละเอียดทั้งหมด
ราคาเดิม 13,500.00 ฿ - ราคาเดิม 13,500.00 ฿
ราคาเดิม
13,500.00 ฿
13,500.00 ฿ - 13,500.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 13,500.00 ฿

โซล่าชาร์จเจอร์ SUOER ซูเออร์ MPPT 10A รุ่น รุ่น ST-H1210 12/24V อุปกรณ์โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 550.00 ฿ - ราคาเดิม 550.00 ฿
ราคาเดิม
550.00 ฿
550.00 ฿ - 550.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 550.00 ฿

โซล่าร์ชาร์จเจอร์ หรือ คอนโทรลเลอร์ รุ่น ST-H series SUOER รุ่นใหม่บอดี้สีเหลือง ราคาประหยัด ทำหน้าที่ชาร์จไฟแบตเตอรี่จากแผงโซล่าร์เซลล์มายังแบต...

ดูรายละเอียดทั้งหมด
ราคาเดิม 550.00 ฿ - ราคาเดิม 550.00 ฿
ราคาเดิม
550.00 ฿
550.00 ฿ - 550.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 550.00 ฿
ขายหมดแล้ว

โซล่าชาร์จเจอร์ SUOER ซูเออร์ PWM 20A รุ่น ST-S1220

ราคาเดิม 270.00 ฿ - ราคาเดิม 270.00 ฿
ราคาเดิม
270.00 ฿
270.00 ฿ - 270.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 270.00 ฿

โซล่าร์ชาร์จเจอร์ PWM 20A SUOER (ST-S1220)- โซล่าร์ชาร์จเจอร์ PWM 20A SUOER (ST-S1220) รุ่นใหม่ล่าสุด บอดี้สีดำคล้ายรุ่น ST-W ผลิตจากพลาสติกอย่างด...

ดูรายละเอียดทั้งหมด
ราคาเดิม 270.00 ฿ - ราคาเดิม 270.00 ฿
ราคาเดิม
270.00 ฿
270.00 ฿ - 270.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 270.00 ฿
ขายหมดแล้ว

อินเวอร์เตอร์ SUOER PURE SINE WAVE INVERTER อินเวอร์เตอร์ OFF GRID รุ่น FPC-1500AL 1500VA แปลงไฟจาก 12V เป็น 220V มีจอ LED อุปกรณ์วงจรไฟฟ้าเเละอะไหล่

ราคาเดิม 3,300.00 ฿ - ราคาเดิม 3,300.00 ฿
ราคาเดิม
3,300.00 ฿
3,300.00 ฿ - 3,300.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 3,300.00 ฿

ชนิดสินค้า Product type : SUOER PURE SINE WAVE INVERTER อินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อ brand :SUOER รุ่น : รุ่น FPC-1500AL ใช้ไฟ use fire : DC 24V to AC 220...

ดูรายละเอียดทั้งหมด
ราคาเดิม 3,300.00 ฿ - ราคาเดิม 3,300.00 ฿
ราคาเดิม
3,300.00 ฿
3,300.00 ฿ - 3,300.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 3,300.00 ฿
ขายหมดแล้ว

ข้อต่อสายไฟสำหรับแผงโซล่าเซลล์ สายต่อแยก 1 ออก3 อะไหล่โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 170.00 ฿ - ราคาเดิม 170.00 ฿
ราคาเดิม
170.00 ฿
170.00 ฿ - 170.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 170.00 ฿

ข้อต่อสายไฟสำหรับแผงโซล่าเซลล์ สายต่อแยก 1 ออก3 กันน้ำ อะไหล่โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 170.00 ฿ - ราคาเดิม 170.00 ฿
ราคาเดิม
170.00 ฿
170.00 ฿ - 170.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 170.00 ฿

ข้อต่อสายไฟ โซล่าเซลล์ MC4 สำหรับสายไฟ PV1-F กันน้ำ IP67 1500V 1.5-5 sq.mm อะไหล่โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 40.00 ฿ - ราคาเดิม 40.00 ฿
ราคาเดิม
40.00 ฿
40.00 ฿ - 40.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 40.00 ฿

ข้อต่อสายไฟ DC สำหรับโซลาร์เซลล์ MC4 ออกแบบมาสำหรับ ระบบ Solar Cell โดยเฉพาะ PV- IP67 รองรับสายไฟ Solar PV1-F ขนาด 1.5-6.0 mm2 กันน้ำ มาตรฐานส...

ดูรายละเอียดทั้งหมด
ราคาเดิม 40.00 ฿ - ราคาเดิม 40.00 ฿
ราคาเดิม
40.00 ฿
40.00 ฿ - 40.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 40.00 ฿

ข้อต่อโซล่าเซลล์ LUMIRA ลูมิร่า MC4 3 IN 1 อะไหล่โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 135.00 ฿ - ราคาเดิม 135.00 ฿
ราคาเดิม
135.00 ฿
135.00 ฿ - 135.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 135.00 ฿

ข้อต่อโซล่าเซลล์ LUMIRA ลูมิร่า MC4 3 IN 1 อะไหล่โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 135.00 ฿ - ราคาเดิม 135.00 ฿
ราคาเดิม
135.00 ฿
135.00 ฿ - 135.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 135.00 ฿

ข้อต่อ MC4 โซล่าเซลล์ 1 ออก 2 แบบมีสาย LUMIRA MC4 Branch Y Adapter Connectors For Solar Panels Cable อะไหล่โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 100.00 ฿ - ราคาเดิม 100.00 ฿
ราคาเดิม
100.00 ฿
100.00 ฿ - 100.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 100.00 ฿

ข้อต่อ MC4 โซล่าเซลล์ 1 ออก 2 แบบมีสาย LUMIRA MC4 Branch Y Adapter Connectors For Solar Panels Cable

ราคาเดิม 100.00 ฿ - ราคาเดิม 100.00 ฿
ราคาเดิม
100.00 ฿
100.00 ฿ - 100.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 100.00 ฿

แผ่นยึดต่อกราวด์ แผงโซล่าเซลล์ Grounding Clip อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ราคาเดิม 6.00 ฿ - ราคาเดิม 6.00 ฿
ราคาเดิม
6.00 ฿
6.00 ฿ - 6.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 6.00 ฿

แผ่นยึดต่อกราวด์ แผงโซล่าเซลล์ Grounding Clip อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ราคาเดิม 6.00 ฿ - ราคาเดิม 6.00 ฿
ราคาเดิม
6.00 ฿
6.00 ฿ - 6.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 6.00 ฿

แคลมป์ยึดกลางแผง โซล่าเซลล์ Solar Inner Clamp อะไหล่โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 25.00 ฿ - ราคาเดิม 25.00 ฿
ราคาเดิม
25.00 ฿
25.00 ฿ - 25.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 25.00 ฿

แคลมป์ยึดกลางแผง โซล่าเซลล์ Solar Inner Clamp อะไหล่โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 25.00 ฿ - ราคาเดิม 25.00 ฿
ราคาเดิม
25.00 ฿
25.00 ฿ - 25.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 25.00 ฿

แคลป์ล็อคปลายแผงโซล่าร์เซลล์ ชุดจับยึดแผงสุดท้าย End Clamp ความหนาแผงขนาด 35-40mm อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ราคาเดิม 29.00 ฿ - ราคาเดิม 29.00 ฿
ราคาเดิม
29.00 ฿
29.00 ฿ - 29.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 29.00 ฿

แคลป์ล็อคปลายแผงโซล่าเซลล์ปรับขนาดได้ 35-40MMวัสดุ Aluminium 6005-T5 ชุบผิวแบบอโนไดซ์น๊อตสกรูผลิตจากสแตนเลส ไม่ขี้นสนิมอุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ค...

ดูรายละเอียดทั้งหมด
ราคาเดิม 29.00 ฿ - ราคาเดิม 29.00 ฿
ราคาเดิม
29.00 ฿
29.00 ฿ - 29.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 29.00 ฿

แคลมป์สำหรับเดินสายกราวด์ Grounding Lug อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ราคาเดิม 30.00 ฿ - ราคาเดิม 30.00 ฿
ราคาเดิม
30.00 ฿
30.00 ฿ - 30.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 30.00 ฿

แคลมป์สำหรับเดินสายกราวด์ โซล่าร์เซลล์ Grounding Lug อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ อปุกรณยึดสายกราวด์ กับรางอลูมิเนียม ใช้กับงานโซล่าร์เซลล์ ชุบผิว A...

ดูรายละเอียดทั้งหมด
ราคาเดิม 30.00 ฿ - ราคาเดิม 30.00 ฿
ราคาเดิม
30.00 ฿
30.00 ฿ - 30.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 30.00 ฿

น๊อตอะลูมิเนียม พร้อมแหวนสปริง และน็อตยึดราง Nut Kit อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ราคาเดิม 10.00 ฿ - ราคาเดิม 10.00 ฿
ราคาเดิม
10.00 ฿
10.00 ฿ - 10.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 10.00 ฿

-ชุดน็อตยืดร่อง อลูมิเนียม -ใ้ชสำหรับยึดรางอลูมิเนียม -Nut with bolt for hook -อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ราคาเดิม 10.00 ฿ - ราคาเดิม 10.00 ฿
ราคาเดิม
10.00 ฿
10.00 ฿ - 10.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 10.00 ฿

แคลป์ล็อคปลายแผงโซล่าร์เซลล์ ชุดจับยึดแผงสุดท้าย End Clamp อลูมิเนียม ความหนาแผงขนาด 40mm อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ราคาเดิม 25.00 ฿ - ราคาเดิม 25.00 ฿
ราคาเดิม
25.00 ฿
25.00 ฿ - 25.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 25.00 ฿

ตัวปิดล็อคยึดปลายแผงโซล่าเซลล์ End clamp อลูมิเนียมชุบ 40mm อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ราคาเดิม 25.00 ฿ - ราคาเดิม 25.00 ฿
ราคาเดิม
25.00 ฿
25.00 ฿ - 25.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 25.00 ฿

ขาหน้ายึด แผงโซล่าเซลล์ หนา 40mm. รุ่น UI-EC-40 อุปกรณ์โซล่าเซลล์

ราคาเดิม 90.00 ฿ - ราคาเดิม 90.00 ฿
ราคาเดิม
90.00 ฿
90.00 ฿ - 90.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 90.00 ฿

ขาหน้ายึด แผงโซล่าเซลล์ หนา 40mm. รุ่น UI-EC-40

ราคาเดิม 90.00 ฿ - ราคาเดิม 90.00 ฿
ราคาเดิม
90.00 ฿
90.00 ฿ - 90.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 90.00 ฿

ตัวยึดรางอลูมิเนียมสำหรับหลังคากระเบื้องลอนคู่ L-feet อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ราคาเดิม 119.00 ฿ - ราคาเดิม 119.00 ฿
ราคาเดิม
119.00 ฿
119.00 ฿ - 119.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 119.00 ฿

-ตัวยึดหลังคากระเบื้องลอนคู่ ตัวยึดแผงโซลาร์เซลล์ -ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับหลังคา "ลอนคู่" และใช้ในกรณีที่ต้องการยกรางให้สูงจากหลังคา -อุปกรณ์ติดตั้ง...

ดูรายละเอียดทั้งหมด
ราคาเดิม 119.00 ฿ - ราคาเดิม 119.00 ฿
ราคาเดิม
119.00 ฿
119.00 ฿ - 119.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 119.00 ฿

ตัวยึดรางอลูมิเนียมสำหรับหลังคาเมทัลชีท L Feet พร้อม สกรู nut ยึดราง อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ราคาเดิม 45.00 ฿ - ราคาเดิม 45.00 ฿
ราคาเดิม
45.00 ฿
45.00 ฿ - 45.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 45.00 ฿

-ตัวยึดแผงโซล่าเซลล์ กับหลังคาเมทัลชีท L Feet อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ -ยึดรางแผงโซล่าเซลล์กับโครงหลังคา -แข็งแรง น้ำหนักเบา ทนต่อทุกสภาพอากาศ -...

ดูรายละเอียดทั้งหมด
ราคาเดิม 45.00 ฿ - ราคาเดิม 45.00 ฿
ราคาเดิม
45.00 ฿
45.00 ฿ - 45.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 45.00 ฿

แคลป์ล็อคปลายแผงโซล่าร์เซลล์ ชุดจับยึดแผงสุดท้าย End Clamp อลูมิเนียม ความหนาแผงขนาด 40mm อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ราคาเดิม 25.00 ฿ - ราคาเดิม 25.00 ฿
ราคาเดิม
25.00 ฿
25.00 ฿ - 25.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 25.00 ฿

ตัวปิดล็อคยึดปลายแผงโซล่าเซลล์ End clamp อลูมิเนียมชุบ 40mm อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ราคาเดิม 25.00 ฿ - ราคาเดิม 25.00 ฿
ราคาเดิม
25.00 ฿
25.00 ฿ - 25.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 25.00 ฿

น๊อตอะลูมิเนียม พร้อมแหวนสปริง และน็อตยึดราง Nut Kit อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ราคาเดิม 10.00 ฿ - ราคาเดิม 10.00 ฿
ราคาเดิม
10.00 ฿
10.00 ฿ - 10.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 10.00 ฿

-ชุดน็อตยืดร่อง อลูมิเนียม -ใ้ชสำหรับยึดรางอลูมิเนียม -Nut with bolt for hook -อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ราคาเดิม 10.00 ฿ - ราคาเดิม 10.00 ฿
ราคาเดิม
10.00 ฿
10.00 ฿ - 10.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 10.00 ฿

แคลมป์สำหรับเดินสายกราวด์ Grounding Lug อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ราคาเดิม 30.00 ฿ - ราคาเดิม 30.00 ฿
ราคาเดิม
30.00 ฿
30.00 ฿ - 30.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 30.00 ฿

แคลมป์สำหรับเดินสายกราวด์ โซล่าร์เซลล์ Grounding Lug อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ อปุกรณยึดสายกราวด์ กับรางอลูมิเนียม ใช้กับงานโซล่าร์เซลล์ ชุบผิว A...

ดูรายละเอียดทั้งหมด
ราคาเดิม 30.00 ฿ - ราคาเดิม 30.00 ฿
ราคาเดิม
30.00 ฿
30.00 ฿ - 30.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 30.00 ฿

แคลป์ล็อคปลายแผงโซล่าร์เซลล์ ชุดจับยึดแผงสุดท้าย End Clamp ความหนาแผงขนาด 35-40mm อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ราคาเดิม 29.00 ฿ - ราคาเดิม 29.00 ฿
ราคาเดิม
29.00 ฿
29.00 ฿ - 29.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 29.00 ฿

แคลป์ล็อคปลายแผงโซล่าเซลล์ปรับขนาดได้ 35-40MMวัสดุ Aluminium 6005-T5 ชุบผิวแบบอโนไดซ์น๊อตสกรูผลิตจากสแตนเลส ไม่ขี้นสนิมอุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ค...

ดูรายละเอียดทั้งหมด
ราคาเดิม 29.00 ฿ - ราคาเดิม 29.00 ฿
ราคาเดิม
29.00 ฿
29.00 ฿ - 29.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 29.00 ฿

ชุดยึดหนีบ ลอนหลังคาเมทัลชีท Metal Roof Cliplock S06 อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ราคาเดิม 50.00 ฿ - ราคาเดิม 50.00 ฿
ราคาเดิม
50.00 ฿
50.00 ฿ - 50.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 50.00 ฿

ชุดยึดหนีบ ลอนหลังคาเมทัลชีท Metal Roof Cliplock S06 อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ราคาเดิม 50.00 ฿ - ราคาเดิม 50.00 ฿
ราคาเดิม
50.00 ฿
50.00 ฿ - 50.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 50.00 ฿

ตัวยึดแผงโซล่าเซลล์กับหลังคากระเบื้อง Cpac อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ราคาเดิม 149.00 ฿ - ราคาเดิม 149.00 ฿
ราคาเดิม
149.00 ฿
149.00 ฿ - 149.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 149.00 ฿

ตะขอยึดหลังคาแผงโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ Stainless steel แข็งแรง ทนทาน ยึดติดแน่น

ราคาเดิม 149.00 ฿ - ราคาเดิม 149.00 ฿
ราคาเดิม
149.00 ฿
149.00 ฿ - 149.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 149.00 ฿