ข้ามไปที่เนื้อหา

ภาษา

เทอร์โมสตัท เซ็นเซอร์ และสวิตช์ของเครื่องซักผ้า