Skip to content

โคมไฟโซล่าเซลล์

ไฟโซล่าเซลล์ 100LED ติดผนัง LUMIRA รุ่น LSC-023 ไฟทางเดิน ไฟผนังโซล่าเซลล์ ( มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว)อุปกรณ์โซล่าเซลล์

Original price 119.00 ฿ - Original price 119.00 ฿
Original price
119.00 ฿
119.00 ฿ - 119.00 ฿
Current price 119.00 ฿

ไฟโซล่าเซลล์ 100LED ติดผนัง LUMIRA รุ่น LSC-023 ไฟทางเดิน ไฟผนังโซล่าเซลล์ ( มีเซ็นเซอร์​ตรวจจับการเคลื่อนไหว) อุปกรณ์โซล่าเซลล์

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น LSC-024 400W อุปกรณ์วงจรไฟฟ้าเเละอะไหล่

Original price 1,150.00 ฿ - Original price 1,150.00 ฿
Original price
1,150.00 ฿
1,150.00 ฿ - 1,150.00 ฿
Current price 1,150.00 ฿

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น LSC-024 400W อุปกรณ์วงจรไฟฟ้าเเละอะไหล่

โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ CTL รุ่น LED TYN-LD200W ALL IN ONE (200W) Daylight 6500K

Original price 890.00 ฿ - Original price 890.00 ฿
Original price
890.00 ฿
890.00 ฿ - 890.00 ฿
Current price 890.00 ฿

โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ CTL รุ่น LED TYN-LD200W ALL IN ONE (200W) Daylight 6500K

ไฟถนนโซล่าเซลล์ LED 120W Daylight 6500K CTL รุ่น LED TYN-YQ120W ALL IN ONE

Original price 990.00 ฿ - Original price 990.00 ฿
Original price
990.00 ฿
990.00 ฿ - 990.00 ฿
Current price 990.00 ฿

ไฟถนนโซล่าเซลล์ LED 120W Daylight 6500K CTL รุ่น LED TYN-YQ120W ALL IN ONE

โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ พร้อมขาตั้ง CTL รุ่น LED TYN-LD40W (60W)

Original price 790.00 ฿ - Original price 790.00 ฿
Original price
790.00 ฿
790.00 ฿ - 790.00 ฿
Current price 790.00 ฿

โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ พร้อมขาตั้ง ให้ความสว่าง 12 ชั่วโมง/วัน ปิด-เปิด อัตโนมัติ ใช้เวลาในการชาร์จอย่างน้อย 6 ชั่วโมง หลอด LED 60W ยี่ห้อ CTL

โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ พร้อมขาตั้ง CTL รุ่น LED TYN-LD10W (10W) โซล่าเซลล์

Original price 199.00 ฿ - Original price 199.00 ฿
Original price
199.00 ฿
199.00 ฿ - 199.00 ฿
Current price 199.00 ฿

โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ พร้อมขาตั้ง ให้ความสว่าง 12 ชั่วโมง/วัน ปิด-เปิด อัตโนมัติ ใช้เวลาในการชาร์จอย่างน้อย 6 ชั่วโมง หลอด LED 10W ยี่ห้อ CTL อุปกรณ...

View full details

โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ Solar street light All-in-one CTL รุ่น TYN-YQ 80W โซล่าเซลล์

Original price 750.00 ฿ - Original price 750.00 ฿
Original price
750.00 ฿
750.00 ฿ - 750.00 ฿
Current price 750.00 ฿

C.T.L โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ Solar street light All-in-one Model: TYN-YQ 80W รุ่น LED 80W แสงเดย์ไลท์ 6500 k ให้แสงสว่างภายนอก...

View full details

โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ ALL IN ONE Daylight CTL รุ่น LED TYN-LD200W 6500K โซล่าเซลล์

Original price 2,590.00 ฿ - Original price 2,590.00 ฿
Original price
2,590.00 ฿
2,590.00 ฿ - 2,590.00 ฿
Current price 2,590.00 ฿

โคมไฟถนนพร้อมขาตั้ง CTL รุ่น LED 200W TYN-LD200 แสงเดย์ไลท์ 6500 k ดีไซน์สวย ติดตั้ง และใช้งานง่าย ไม่ต้องเดินสายไฟ และไม่ต้องเสียค่าไฟ ใช้แผงโซล่...

View full details

สปอร์ตไลท์ ฟลัดไลท์ โซล่าเซลล์ CTL LED Flood Light รุ่น CYZ-H 50W โซล่าเซลล์

Original price 1,290.00 ฿ - Original price 1,290.00 ฿
Original price
1,290.00 ฿
1,290.00 ฿ - 1,290.00 ฿
Current price 1,290.00 ฿

สปอร์ตไลท์ ฟลัดไลท์ โซล่าเซลล์ CTL LED Flood Light รุ่น CYZ-H 50W แสงสีขาว เดย์ไลท์ (6500K) สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก กันน้ำ กันฝุ่น IP65 ต...

View full details

โคมไฟถนน สปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ พร้อมขาตั้ง CTL รุ่น LED TYN-JDR-400W (แสงสีขาว) โซล่าเซลล์

Original price 1,790.00 ฿ - Original price 1,790.00 ฿
Original price
1,790.00 ฿
1,790.00 ฿ - 1,790.00 ฿
Current price 1,790.00 ฿

โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ พร้อมขาตั้ง แสงเดย์ไลท์ 6500 k ให้ความสว่าง 12 ชั่วโมง/วัน ปิด-เปิด อัตโนมัติ กันน้ำ กันฝุ่น IP65 ใช้เวลาในการชาร์จอย่างน้อย 6...

View full details

โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ พร้อมขาตั้ง CTL ALL IN ONE รุ่น LED CYZ-T 120W โซล่าเซลล์

Original price 3,350.00 ฿ - Original price 3,350.00 ฿
Original price
3,350.00 ฿
3,350.00 ฿ - 3,350.00 ฿
Current price 3,350.00 ฿

โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ 120W พร้อมขาตั้ง รุ่น LED CYZ-T 120W ALL IN ONE ยี่ห้อ CTL อุปกรณ์ในกล่องตามรูปที่แสดง และแผ่นพับแนะนำการใช้งาน

ชุด SOLAR LIGHT รุ่น TGD-425 60W แผงโซล่าเซลล์+หลอดไฟ โซล่าเซลล์

Original price 650.00 ฿ - Original price 650.00 ฿
Original price
650.00 ฿
650.00 ฿ - 650.00 ฿
Current price 650.00 ฿

ชุด SOLAR LIGHT รุ่น TGD-425 60W แผงโซล่าเซลล์+หลอดไฟ โซล่าเซลล์

โคมไฟถนน โคมไฟโซล่าเซล UFO 2200W พลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น UFO10G 5 ทิศทาง พร้อมรีโมท (แสงสีขาว)

Original price 1,000.00 ฿ - Original price 1,000.00 ฿
Original price
1,000.00 ฿
1,000.00 ฿ - 1,000.00 ฿
Current price 1,000.00 ฿

- โคมไฟถนน ไฟโซล่าเซลล์ UFO Led Solar Street Light-รุ่น UFO10G - ติดตั้ง ความสูง ไม่เกิน 3 - 9 เมตร- ไฟส่องสว่างอัตโนมัติ 8 - 12 ชั่วโมง ต่อการชาร...

View full details

สปอร์ตไลท์ ฟลัดไลท์ โซล่าเซลล์ CTL LED Flood Light รุ่น CYZ-H 100W โซล่าเซลล์

Original price 1,790.00 ฿ - Original price 1,790.00 ฿
Original price
1,790.00 ฿
1,790.00 ฿ - 1,790.00 ฿
Current price 1,790.00 ฿

สปอร์ตไลท์ ฟลัดไลท์ โซล่าเซลล์ CTL LED Flood Light รุ่น CYZ-H 100W แสงสีขาว เดย์ไลท์ (6500K) สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก กันน้ำ กันฝุ่น IP65 ...

View full details

โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ พร้อมขาตั้ง CTL รุ่น LED TYN-LD60W (90W) โซล่าเซลล์

Original price 1,390.00 ฿ - Original price 1,390.00 ฿
Original price
1,390.00 ฿
1,390.00 ฿ - 1,390.00 ฿
Current price 1,390.00 ฿

โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ พร้อมขาตั้ง ให้ความสว่าง 12 ชั่วโมง/วัน ปิด-เปิด อัตโนมัติ ใช้เวลาในการชาร์จอย่างน้อย 6 ชั่วโมง หลอด LED 90W แสงเดย์ไลท์ 6500 ...

View full details

โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ พร้อมขาตั้ง CTL รุ่น LED TYN-LD20W (20W) โซล่าเซลล์

Original price 690.00 ฿ - Original price 690.00 ฿
Original price
690.00 ฿
690.00 ฿ - 690.00 ฿
Current price 690.00 ฿

โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ พร้อมขาตั้ง ให้ความสว่าง 12 ชั่วโมง/วัน ปิด-เปิด อัตโนมัติ ใช้เวลาในการชาร์จอย่างน้อย 6 ชั่วโมง หลอด LED 20W ยี่ห้อ CTL