Skip to content

จุกปล่อยน้ำทึ้ง Mitsubishi ทุกรุ่น ท่อ 6" ครึ่ง Drain Plug อะไหล่ปั๊มน้ำ (แท้)

Original price 25.00 ฿ - Original price 25.00 ฿
Original price
25.00 ฿
25.00 ฿ - 25.00 ฿
Current price 25.00 ฿
  • จุกปล่อยน้ำทึ้ง Mitsubishi ทุกรุ่น 
  • ท่อ 6" ครึ่ง
  • อะไหล่ปั๊มน้ำ
  • Mitsubishi Drain Plug