Skip to content

บอร์ดอินเวอร์เตอร์ ไมโครเวฟ รุ่น R-380I / R-390I 15W 3.3K อะไหล่ไมโครเวฟ

Sold out
Original price 250.00 ฿ - Original price 250.00 ฿
Original price
250.00 ฿
250.00 ฿ - 250.00 ฿
Current price 250.00 ฿
  • บอร์ดอินเวอร์เตอร์ ไมโครเวฟ แผงวงจรอินเวอร์เตอร์ไมโครเวฟ
  • รุ่น R-380I / R-390I 15W 3.3K พาร์ทบริษัท DPWBFC625WRKZ8
  • อะไหล่ไมโครเวฟ