Skip to content

หลอดโอโซน 9 นิ้ว Ozone Generator 6W 220V เครื่องผลิตโอโซน 100-150 mg/h ฆ่าเชื้อโรคในอากาศกลิ่นเหม็นอับ

Sold out
Original price 109.00 ฿ - Original price 109.00 ฿
Original price 109.00 ฿
130.00 ฿
130.00 ฿ - 130.00 ฿
Current price 130.00 ฿
 • รายละเอียดสินค้า
  หลอดโอโซนขนาด 9 นิ้ว
  มีอแดปเตอร์แปลงไฟในตัว
  ปลายสายไฟด้วน เนื่องจาก เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปต่อกับสายปลั๊กไฟบ้านหรือหัวปลั๊กแบบที่ลูกค้าต้องการได้

  **คุณสมบัติ**
  - ฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็ว โดยเฉพาะแบคทีเรียทำให้เกิดโรคและกลิ่นเหม็น ที่ความเข้มข้นเพียง 0.01-0.04 PPM
  - ทำลาย กลิ่น สารเคมี และก๊าซพิษได้ดีเยี่ยม

  **ประโยชน์ของโอโซน**
  - โอโซนช่วยในการขจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ โดยส่วนประกอบไอระเหยของสารอินทรีย์จะถูกโอโซนเข้าทำลาย ส่งผลให้กลิ่นไม่พึงประสงค์หรือ กลิ่นอับชื้นต่างๆถูกขจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
  - โอโซนช่วยในการทำลาย และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค เซลล์โปรตีนที่ห่อหุ้มและหล่อเลี้ยงเชื้อโรคต่างๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส สปอร์ หรือเชื้อรา จะถูกโอโซนเข้าไปทำลาย ทำให้เชื้อโรคไม่สามารถเจริญเติบโตได้
  - โอโซนช่วยในการสลายก๊าซพิษ โดยจะเข้าไปทำลายโครงสร้างของก๊าซพิษต่างๆ ทำให้เกิดการสลายตัวหรือเปลี่ยนรูป
  - โอโซนมีคุณสมบัติในการฟอกสี ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีโอโซนเข้ามาใช้ใน การผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดการบำบัดน้ำเสีย และน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากโอโซนมีคุณสมบัติในการฟอกสี และบำบัดน้ำ ทำให้น้ำเสียที่เคย ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทั้งทางน้ำและอากาศสามารถกลับมาเป็นน้ำที่ใสและ คุณลักษณะของน้ำที่ดีขึ้น ไม่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม
  - ไฟเข้า 220Vac 50Hz ใช้พลังงานไฟฟ้า 6 Watt
  - ผลิตโอโซน : 100-150 mg/h

  - ข้อแนะนำ ควรเปิดใช้งาน 15 - 30 นาทีต่อครั้ง ในพื้นที่ 3-5 ตารางเมตร
  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน หลังการเปิดใช้ ควรพักการใช้งาน 1-2 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย

  *ไม่ควรใช้หลอดโอโซนในห้องที่มีสัตว์เลี้ยง หรือเด็กเล็กอยู่ในพื้นที่