Skip to content

เซ็นเซอร์ตู้เย็น TOSHIBA โตชิบา Part. 44T60703U 8K รุ่น GR-A28KS GR-A25KS (ถอด) อะไหล่ตู้เย็น

Original price 250.00 ฿ - Original price 250.00 ฿
Original price
250.00 ฿
250.00 ฿ - 250.00 ฿
Current price 250.00 ฿
by TOSHIBA
  • ชนิดสินค้า Product type : เซ็นเซอร์ตู้เย็น
  • ยี่ห้อ Brand : TOSHIBA โตชิบา
  • สินค้า: ถอด
  • หมายเลขสินค้า Part No. : 44T60703U
  • รุ่น: GR-A28KS GR-A25KS
  • 8K
  • อะไหล่ spare part : อะไหล่ตู้เย็น