Skip to content

เซ็นเซอร์ตู้เย็น TOSHIBA โตชิบา Part No. 44T60703U รุ่น GR-A28KS GR-A25KS อะไหล่ตู้เย็น

Sold out
Original price 280.00 ฿ - Original price 280.00 ฿
Original price
280.00 ฿
280.00 ฿ - 280.00 ฿
Current price 280.00 ฿
by Toshiba
  • ชนิดสินค้า Product type : เซ็นเซอร์ตู้เย็น
  • ยี่ห้อ Brand : TOSHIBA โตชิบา
  • หมายเลขสินค้า Part No. 44T60703U
  • รุ่น:
  • GR-A28KS
  • GR-A25KS
  • อะไหล่ spare part : อะไหล่ตู้เย็น