Skip to content

รีโมทพัดลม FAN ALL USE FOR HATARI ฮาตาริ (ใช้ได้เฉพาะรุ่นที่ระบุไว้) อะไหล่พัดลม

Original price 84.00 ฿ - Original price 84.00 ฿
Original price
84.00 ฿
84.00 ฿ - 84.00 ฿
Current price 84.00 ฿
by Hatari

รีโมทพัดลม FAN ALL USE FOR
ยี่ห้อ HATARI ฮาตาริ
ใส่ถ่าน AAA จำนวน 2 ก้อน (ถ่านใหม่)
ห้ามใส่ถ่านอัลคาไลน์ และ ถ่านชาร์จ
เฉพาะรุ่นที่ใช้รีโมทควบคุม
ยกเว้น รุ่น C16R1 C18R1 ที่รีโมทมีหน้าจอ
สามารถใช้ได้เฉพาะรุ่นที่ระบุไว้