ข้ามไปที่เนื้อหา

โรเตอร์/สเตเตอร์ พัดลม

สเตเตอร์พัดลม ตั้งพื้น HATARI ฮาตาริ 14" นิ้ว และ ทั่วไป 14-16" นิ้ว (สายออกหลัง) อะไหล่พัดลม

ราคาเดิม 190.00 ฿ - ราคาเดิม 190.00 ฿
ราคาเดิม
190.00 ฿
190.00 ฿ - 190.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 190.00 ฿

ชนิดสินค้า : สเตเตอร์พัดลม ตั้งพื้น ลักษณะ : สายออกหลัง ขดลวด 14"- 16" ทั่วไป ไฟ = สายสีขาว เบอร์ 1 = สายสีน้ำตาล เบอร์ 2 = สายสีแดง เบอร์ 3 = สาย...

ดูรายละเอียดทั้งหมด

สเตเตอร์พัดลม ตั้งพื้น HATARI ฮาตาริ 16" นิ้ว รู 46mm หนา 25mm (เหลี่ยม) อะไหล่พัดลม

ราคาเดิม 255.00 ฿ - ราคาเดิม 255.00 ฿
ราคาเดิม
255.00 ฿
255.00 ฿ - 255.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 255.00 ฿

สเตเตอร์พัดลม Hatari ฮาตาริ 16" นิ้ว คอยพัดลมตั้งพื้น รู 46mm หนา 25mm (เหลี่ยม) อะไหล่พัดลม

สเตเตอร์พัดลม อุตสาหกรรม HATARI ฮาตาริ 22-25นิ้ว กว้าง 14mm รูใน 80mm หนา 35mm อะไหล่พัดลม

ราคาเดิม 920.00 ฿ - ราคาเดิม 920.00 ฿
ราคาเดิม
920.00 ฿
920.00 ฿ - 920.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 920.00 ฿

สเตเตอร์พัดลม อุตสาหกรรม HATARI ฮาตาริ 22-25" นิ้ว กว้าง 14mm รูใน 80mm หนา 35mm

โรเตอร์พัดลม ทุ่นพัดลม HATARI ฮาตาริ 18นิ้ว ขนาด 48x25mm แกน 9 mm อะไหล่พัดลม

ราคาเดิม 45.00 ฿ - ราคาเดิม 45.00 ฿
ราคาเดิม
45.00 ฿
45.00 ฿ - 45.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 45.00 ฿

โรเตอร์พัดลม ทุ่นพัดลม HATARI ฮาตาริ 18นิ้ว ขนาด 48x25mm แกน 9 mm อะไหล่พัดลม

สเตเตอร์พัดลม HATARI ฮาตาริ 18" รูใน 46mm หนา 30mm กว้าง 75mm (กลม) อะไหล่พัดลม

ราคาเดิม 340.00 ฿ - ราคาเดิม 340.00 ฿
ราคาเดิม
340.00 ฿
340.00 ฿ - 340.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 340.00 ฿

ชนิดสินค้า Product type : สเตเตอร์พัดลม  ยี่ห้อ Brand : HATARI ฮาตาริ ขนาด Size : 18 นิ้ว รูใน 46mm  หนา 30mm  กว้าง 75mm  (กลม)  ...

ดูรายละเอียดทั้งหมด

สเตเตอร์พัดลม HATARI ฮาตาริ ขนาด 16" นิ้ว ติดผนังและตั้งพื้น รูใน 46mm 5สาย อะไหล่พัดลม

ราคาเดิม 239.00 ฿ - ราคาเดิม 239.00 ฿
ราคาเดิม
239.00 ฿
239.00 ฿ - 239.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 239.00 ฿

ชนิดสินค้า Product type : สเตเตอร์พัดลม ยี่ห้อ Brand : HATARI ฮาตาริ ขนาด : ขนาด 16นิ้ว ติดผนังและตั้งพื้น รูใน 46mm 5สาย อะไหล่ spare part : อะไห...

ดูรายละเอียดทั้งหมด

สเตเตอร์พัดลม ตั้งพื้น SHARP ชาร์ป 16" นิ้ว พร้อม คาปา + ทุ่นพัดลม รู 46mm หนา 16mm (เหลี่ยม) อะไหล่พัดลม

ราคาเดิม 250.00 ฿ - ราคาเดิม 250.00 ฿
ราคาเดิม
250.00 ฿
250.00 ฿ - 250.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 250.00 ฿

ชนิดสินค้า : สเตเตอร์พัดลม คอยล์พัดลม ประเภทไฟฟ้ากระแส : พัดลม ไฟฟ้ากระแสสลับ ประเภทพัดลม : พัดลมตั้งพื้น พัดลมขนาด : 16 นิ้ว ยี่ห้อ : SHARP ชาร์ป...

ดูรายละเอียดทั้งหมด

มอเตอร์พัดลม ตั้งพื้น ทั่วไป 16" นิ้ว 220V 50Hz อะไหล่พัดลม

ราคาเดิม 245.00 ฿ - ราคาเดิม 245.00 ฿
ราคาเดิม
245.00 ฿
245.00 ฿ - 245.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 245.00 ฿

ชนิดสินค้า : มอเตอร์พัดลม ตั้งพื้น ยี่ห้อ : ทั่วไป ขนาด : 16" นิ้ว สเตเตอร์หนา : 16MM ใช้ไฟ : 220V 50Hz คาปาซิเตอร์ : สีชมพู ไฟ : สีขาว เบอร์1 : ส...

ดูรายละเอียดทั้งหมด

สเตเตอร์พัดลม HATARI ฮาตาริ 16" นิ้ว ตั้งพื้น ตั้งโต๊ะ รู 46mm หนา 25mm (เหลี่ยม) คอยด์พัดลม อะไหล่พัดลม

ราคาเดิม 245.00 ฿ - ราคาเดิม 245.00 ฿
ราคาเดิม
245.00 ฿
245.00 ฿ - 245.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 245.00 ฿

ชนิดสินค้า : สเตเตอร์พัดลม คอยล์พัดลม ประเภทไฟฟ้ากระแส : พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ ประเภทพัดลม : พัดลมตั้งพื้น ตั้งโต๊ะ พัดลมขนาด : 16 นิ้ว ความเร็วของพ...

ดูรายละเอียดทั้งหมด

สเตเตอร์พัดลม อุตสาหกรรม HATARI ฮาตาริ 18" นิ้ว กว้าง 110mm รูใน 65mm หนา 25mm อะไหล่พัดลม

ราคาเดิม 550.00 ฿ - ราคาเดิม 550.00 ฿
ราคาเดิม
550.00 ฿
550.00 ฿ - 550.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 550.00 ฿

สเตเตอร์พัดลม อุตสาหกรรม HATARI ฮาตาริ 18" นิ้ว กว้าง 110mm รูใน 65mm หนา 25mm คาปา สีเขียว1,สีเขียว2 ไฟ = สีขาว  เบอร์ 1= น้ำตาล  เบอร์ 2=สีแดง...

ดูรายละเอียดทั้งหมด

สเตเตอร์พัดลม 16" พร้อมคาปา รู 46mm หนา 25mm อะไหล่พัดลม

ราคาเดิม 260.00 ฿ - ราคาเดิม 260.00 ฿
ราคาเดิม
260.00 ฿
260.00 ฿ - 260.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 260.00 ฿

-สเตเตอร์พัดลม-ขนาด 16 นิ้ว-พร้อมคาปา รู 46mm หนา 25mm

โรเตอร์พัดลม ทุ่นพัดลม HATARI ฮาตาริ 18" นิ้ว รู 46mm หนา 30mm แกน 9mm (มีลูกปืน) อะไหล่พัดลม

ราคาเดิม 80.00 ฿ - ราคาเดิม 80.00 ฿
ราคาเดิม
80.00 ฿
80.00 ฿ - 80.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 80.00 ฿

โรเตอร์พัดลม ทุ่นพัดลม HATARI ฮาตาริ รู 3mm แกน 9mm มีลูกปืน อะไหล่พัดลม

โรเตอร์พัดลม ทุ่นพัดลม HATARI ฮาตาริ 16" นิ้ว โต 46mm หนา 30.6mm แกน 8mm อะไหล่พัดลม

ราคาเดิม 50.00 ฿ - ราคาเดิม 50.00 ฿
ราคาเดิม
50.00 ฿
50.00 ฿ - 50.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 50.00 ฿

โรเตอร์พัดลม ทุ่นพัดลม HATARI ฮาตาริ 16" นิ้ว อะไหล่พัดลม

สเตเตอร์พัดลม ตั้งโต๊ะ/ผนัง 16" Hatari ฮาตาริ (กลม) รู 46mm หนา 25mm 5สาย อะไหล่พัดลม

ราคาเดิม 250.00 ฿ - ราคาเดิม 250.00 ฿
ราคาเดิม
250.00 ฿
250.00 ฿ - 250.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 250.00 ฿

สเตเตอร์พัดลม ตั้งโต๊ะ/ผนัง 16" Hatari ฮาติริ กลม รู 46mm หนา 25mm 5สาย อะไหล่พัดลม