ข้ามไปที่เนื้อหา

ภาษา

ช่องฟรีสตู้เย็น HAIER ไฮเก็บข้อมูล ขนาด 5.2Q (20.5x26x34.2cm) Roll Bond Evaporator ช่องฟิต ช่องฟรีสช่องฟิชอะไหล่ตู้เย็น

ราคาเดิม 450.00 ฿ - ราคาเดิม 450.00 ฿
ราคาเดิม 450.00 ฿
450.00 ฿
450.00 ฿ - 450.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 450.00 ฿
โดย Haier
  • ช่องฟรีสตู้เย็น HAIER ไฮทาวน์
  • ขนาด 5.2Q (20.5x26x34.2cm)
  • เครื่องระเหยแบบโรลบอนด์
  • ช่องฟิต ช่องฟรีส ช่องฟิช
  • อะไหล่ตู้เย็น