ข้ามไปที่เนื้อหา

Samsung Refrigerator Heater Part No. DA47-00424L AC 115V

ราคาเดิม 300.00 ฿ - ราคาเดิม 300.00 ฿
ราคาเดิม
300.00 ฿
300.00 ฿ - 300.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 300.00 ฿
โดย Samsung
 • ชนิดสินค้า Product type : ฮีตเตอร์ตู้เย็น ละลายน้ำน้ำแข็ง HEATER METAL SHEATH / Refrigerator Defrost Heater
 • ยี่ห้อ Brand : SAMSUNG ซุมซุง
 • Part No. DA47-00424L
 • ค่าไฟ: AC 115V
 • รุ่นที่ใช้ได้:
 • RF20HFENBSPAA0000
 • RF217ACRSXAA
 • RF217ACPNXAA
 • RF18HFENBSG/US
 • RB194ACRS/XAC-00
 • RF20HFENBBC/AA-00
 • RF18HFENBSR/AA-00
 • RF18HFENBSP/AA-00
 • RF18HFENBBC/AA-00
 • RF18HFENBSG/US-00
 • RF18HFENBWW/AA-00
 • RF20HFENBSG/US-00
 • RF20HFENBSP/AA-00
 • RF20HFENBSR/AA-00
 • RF20HFENBWW/AA-00
 • RF18HFENBSR/US-00
 • RF20HFENBBC/US-0000
 • RF20HFENBBC/US-0050
 • RF217ACPN/XAA
 • RF20HFENBSR/US
 • RF18HFENBWW/AA
 • RF18HFENBSR/AC
 • RF18HFENBSR/AA
 • RF18HFENBSR/US-0000
 • RF18HFENBSR/US-0050
 • RF197ACWP/XAA
 • RF20HFENBWW/US-0000
 • RF20HFENBWW/US-0051
 • RF18HFENBWW/US
 • RF18HFENBSG/US-0050
 • RF18HFENBSR/US-52
 • RF18HFENBSR/US-53
 • RF18HFENBSR/US-51
 • RF20HFENBWW/US-00
 • RF18A5101SG/AA-00
 • RF18A5101SG/AA-01
 • RF18A5101SG/AA-02
 • RF18A5101SG/AA-03
 • RF18A5101SG/AA-51
 • *Refrigerator defrost heater melts frost from the evaporator fins during the automatic defrost cycle.
 • อะไหล่ : อะไหล่ตู้เย็น