ข้ามไปที่เนื้อหา

มอเตอร์พัดลม ตู้แช่

มอเตอร์พัดลมตู้แช่ 75W รุ่น N25-30 220-230V 0.45A 1300/1550RPM อะไหล่ตู้เย็น

ราคาเดิม 350.00 ฿ - ราคาเดิม 350.00 ฿
ราคาเดิม
350.00 ฿
350.00 ฿ - 350.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 350.00 ฿

มอเตอร์พัดลมตู้แช่ 75W รุ่น N25-30 220-230V 0.45A 1300/1550RPM อะไหล่ตู้เย็น

มอเตอร์พัดลมตู้แช่ 90W/34W รุ่น N34-30 220/230V 0.58A 1300/1550PRM อะไหล่ตู้เย็น ตู้แช่

ราคาเดิม 400.00 ฿ - ราคาเดิม 400.00 ฿
ราคาเดิม
400.00 ฿
400.00 ฿ - 400.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 400.00 ฿

มอเตอร์พัดลมระบายอากาศตู้แช่ 90W/34W ไฟ 220/230V 0.58 AMP 50/60Hz 1300/1550PRM สามารถใช้ได้กับตู้แช่ทั่ว

มอเตอร์พัดลมตู้แช่ ขนาด 16W AC 220V 1300/1550 RPM รุ่น N16-25 ยึดหลัง (สามารถใช้ได้กับตู้แช่ทั่วไป) อะไหล่ตู้เย็น

ราคาเดิม 300.00 ฿ - ราคาเดิม 300.00 ฿
ราคาเดิม
300.00 ฿
300.00 ฿ - 300.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 300.00 ฿

มอเตอร์พัดลมตู้แช่ ขนาด 16W AC 220V 1300/1550 RPM รุ่น N16-25 (สามารถใช้ได้กับตู้แช่ทั่วไป) อะไหล่ตู้เย็น

มอเตอร์พัดลมตู้แช่ 10W AC 220V 1300/1550 RPM รุ่น N10-20 (สามารถใช้ได้กับตู้แช่ทั่วไป) อะไหล่ตู้เย็น ตู้แช่

ราคาเดิม 270.00 ฿ - ราคาเดิม 270.00 ฿
ราคาเดิม
270.00 ฿
270.00 ฿ - 270.00 ฿
ราคาปัจจุบัน 270.00 ฿

มอเตอร์พัดลมตู้แช่ AC 220V 10W อะไหล่ตู้เย็น ตู้แช่ มอเตอร์พัดลมระบายอากาศตู้แช่ ไฟ 220/230V 0.28 AMP 50/60Hz 40W/10W 1300/1550PRM